Telefoane utile
Relatii cu publicul: 0244.480.700
0723.651.808
FAX:
0244 480 631
0244 480 690
Reclamatii si sesizari: 0244.480.760
Primar: 0244.480.777
Viceprimar: 0244.480.778
Secretar UAT: 0244.480.763
Politia Locala: 0726.325.853
Audit: 0244.480.775
Achizitii: 0244.480.780
Contabilitate: 0244.480.767
Contabil Sef: 0244.480.770
Stare civila: 0244.480.769
Evidenta populatiei: 0244.480.768
Cadastru: 0244.480.771
Taxe&Impozite PF1: 0244.480.772
Taxe&Impozite PF2: 0244.480.765
Taxe&Impozite PJ: 0244.480.776
Casierie: 0244.480.773
Casierie1: 0244.480.779
Registrul agricol: 0244.480.774
Urbanism: 0244.480.781
Asistenta sociala: 0244.480.761
Transport: 0244.480.764
Comisie buget: 0244.480.782
Comisie sport: 0244.480.783
Comisie juridic: 0244.480.785
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Acte necesare persoane fizice

Ultima actualizare: 2016-03-08

Descarca: Acte necesare persoane fizice.pdf


Inscriere  auto persoane fizice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - MODEL ITL 005 
 • Copie act de identitate titular - Domiciliul trebuie sa fie in comuna Brazi(Obligatoriu)
 • Copie carte identitate auto + Original
 • Copie fisa de inmatriculare + Original
 • Copie certificat fiscal de la fostul propietar
 • Copie dupa act de propietate (Contract Vanzare-Cumparare, Factura, Contract de leasing,etc). Daca vehiculul este uzat, acest act trebuie sa fie inregistrat la primaria unde a avut domiciliul vechiul propietar.
 • In cazul vehiculelor dobandite din strainatate, documentele vor fi traduse
 • Dosar cu sina
 • Toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

 


Inscrierea mijloacelor de transport de peste 12 tone 

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - Model ITL 006 
 • Dovada tipului de suspensie eliberata de Registrul Auto Român(R.A.R.)
 • Copie act de identitate titular - Domiciliul trebuie sa fie in comuna Brazi(Obligatoriu)
 • Copie carte identitate auto + Original
 • Copie fisa de inmatriculare + Original
 • Copie certificat fiscal de la fostul propietar
 • Copie dupa act de propietate (Contract Vanzare-Cumparare, Factura, Contract de leasing,etc). Daca vehiculul este uzat, acest act trebuie sa fie inregistrat la primaria unde a avut domiciliul vechiul propietar.
 • In cazul vehiculelor dobandite din strainatate, documentele vor fi traduse
 • Dosar cu sina
 • Toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

Radiere auto persoane fizice

Documente necesare:

 • Cerere
 • Act identitate proprietar
 • Copie act identitate a cumparatorului
 • 5 copii semnate pentru conformitate cu originalul ale actului de instrainare
 • Copie fisa de inmatriculare + original pentru viza

 Inscriere cladiri persoane fizice

Documente necesare:

A) REZIDENTIALE - FOLOSITE CA LOCUINTA

 • Declaratie de impunere ITL 001 
 • Copie act dobandire ( Contract de vanzare-cumparare, certificat mostenitor, sentinta civila, contract schimb, autorizatie de construire,etc)
 • Copie planuri/schita casa si a anexelor sau  memoriul tehnic de arhitectura din care sa reiasa suprafetele exterioare ale cladirilor
 • Copie extras carte funciara
 • Copie incheiere autentificare
 • Copie act de identitate titular

B) NEREZIDENTIALE - FOLOSITE IN SCOP ECONOMIC

 C) MIXTE - CLADIRI FOLOSITE CA LOCUINTE, UNDE SE DESFASOARA SI ACTIVITATI ECONOMICE

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere ITL 001 - Descarca PDF/DOC
 • Copie act dobandire( Contract vanzare-cumparare, certificat mostenitor, sentinta civila, contract schimb, autorizatie construire,etc)
 • Raport de evaluare insotit de dovada inregistrarii la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ( A.N.E.V.A.R.) in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani
 • Copie act dobandire( Contrac vanzare-cumparare, proces verbal la finalizarea lucrarilor) in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anterior anului de referinta
 • Copie a actului care atesta suprafata folosita pentru activitati economice(contract de inchiriere, contract comodat, documentatia cadastrala, orice documente doveditoare, declaratie  pe proprie raspundere a proprietarului cladirii)
 • Certificatul de inregistrare( pentru societatea care desfasoara activitate economica)
 • Copie planuri/schite a casei si anexelor cu suprafetele exterioare
 • Copie act identitate propietar cladire

NOTA: 

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara activitate economica, impozitul se calculeaza ca in cazul cladirilor rezidentiale si se depun urmatoarele acte:

 • Declaratie din care sa rezulte ca nu se desfasoara activitati economice
 • Certificatul de inregistrare( pentru societatea care desfasoara activitate economica)
 • Actul de proprietate pentru cladire
 • Act de identitate

 

Inscriere teren persoane fizice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere teren - Model ITL 003 (vizata la registrul agricol)
 • Copie act identitate titular
 • Copie inchieiere autentificare
 • Copie extras carte funciara
 • Copie act proprietate (Contract vanzare-cumparare, certificat mostenitor, sentinta civila, contract schimb, titlu propietate,etc) din care sa rezulte categoria de folosinta a terenului 
 • Planuri/schite
 • Toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

 


 

Cerere de scutire persoane cu handicap

Documente necesare:

 • Act de identitate
 • Cerere scutire
 • Certificat  de handicap
 • Copie carte identitate auto - Pentru scutire impozit mijloc transport
Serviciul 112
In caz de urgenta apeleaza 112

Clubul Sportiv Brazi
Clubul Sportiv Brazi
e-Biblioteca Brazi
e-Biblioteca Brazi
Sondaj
Sunteti multumit de starea bazelor sportive din comuna?
Da
Nu

Proceduri interne
Proceduri interne