Telefoane utile
Relatii cu publicul: 0244.480.700
0723.651.808
FAX:
0244 480 631
0244 480 690
Reclamatii si sesizari: 0244.480.760
Primar: 0244.480.777
Viceprimar: 0244.480.778
Secretar UAT: 0244.480.763
Politia Locala: 0726.325.853
Audit: 0244.480.775
Achizitii: 0244.480.780
Contabilitate: 0244.480.767
Contabil Sef: 0244.480.770
Stare civila: 0244.480.769
Evidenta populatiei: 0244.480.768
Cadastru: 0244.480.771
Taxe&Impozite PF1: 0244.480.772
Taxe&Impozite PF2: 0244.480.765
Taxe&Impozite PJ: 0244.480.776
Casierie: 0244.480.773
Casierie1: 0244.480.779
Registrul agricol: 0244.480.774
Urbanism: 0244.480.781
Asistenta sociala: 0244.480.761
Transport: 0244.480.764
Comisie buget: 0244.480.782
Comisie sport: 0244.480.783
Comisie juridic: 0244.480.785
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Acte necesare persoane juridice

Ultima actualizare: 2016-03-08

Descarca: Acte necesare persoane juridice.pdf


Inscriere auto persoane juridice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - model ITL 005
 • Copie carte de identitate auto
 • Copie certificat fiscal de la fostul proprietar sau certificat inregistrare al societatii vanzatoare( cu obiectul de activitate comert cu auto)
 • Copie dupa act de proprietate( Contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing,etc). Acesta trebuie sa fie inregistrat la primaria unde a avut domiciliul vehiul proprietar( pentru cele uzate)
 • In cazul vehiculelor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse
 • Dosar cu sina
 • Toacte actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

Inscrierea mijloacelor de transport de peste 12 tone

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - model ITL 006
 • Dovada tipului de suspensie eliberata de Registrul Auto Român(R.A.R.)
 • Copie carte de identitate auto
 • Copie certificat fiscal de la fostul proprietar sau certificat inregistrare al societatii vanzatoare( cu obiectul de activitate comert cu auto)
 • Copie dupa act de proprietate( Contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing,etc). Acesta trebuie sa fie inregistrat la primaria unde a avut domiciliul vehiul proprietar( pentru cele uzate)
 • In cazul vehiculelor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse
 • Dosar cu sina
 • Toacte actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

 


 

Radiere auto persoane juridice

Documente necesare:

 • Cerere
 • Copie act identitate a cumparatorului
 • 5 copii semnate pentru conformitate cu originalul ale actului de instrainare
 • Copie fisa de inmatriculare + original pentru viza

 


 

Inscriere teren persoane juridice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere teren - model ITL 004(vizata la registrul agricol)
 • Copie act proprietate(Contract vanzare-cumparare, contract schimb, etc) din care sa rezulte categoria de folosinta a terenului
 • Planuri/schite
 • Copie extras carte funciara
 • Copie incheiere autentificare
 • Copie acte societate(certificat inregistrare, statut)
 • Declaratie pe propria raspundere cu conturile si bancile cu, care lucreaza societatea
 • Toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

 


Inscriere cladiri persoane juridice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - model ITL 002
 • Copie act dobandire/construire ( In cazul documentelor de dobandire din care nu rezula separat valoarea cladirii, separat valoarea terenului este necesara depunerea unu raport de evaluare)
 • Copie extras carte funciara
 • Copie incheiere autentificare
 • Raport de evaluare insotit de dovada inregistrarii la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ( A.N.E.V.A.R.) in cazul cladirilor mai vechi de 5 ani
 • Copie acte societate (certificat inregistrare, statut)
 • Declaratie pe propria raspundere cu conturile si bancile societatii 
 • Toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

NOTA:

Actele societatii, respectiv copie dupa certifcatul de inregistrare si status, precum si declaratia cu conturile si bancile societatii, se depun o singura data, atunci cand se declara primul bun supus impozitarii

In cazul instrainarii de terenuri sau cladiri, toate obligatiile datorate bugetului local, inclusiv amenzile, trebuie achitate la zi, iar pentru bunul care se instraineaza, impozitul se achita pentru intreg anul

In cazul instrainarii imobilelor se depune copia actului de instrainare si declaratii rectificative

 

Serviciul 112
In caz de urgenta apeleaza 112

Clubul Sportiv Brazi
Clubul Sportiv Brazi
e-Biblioteca Brazi
e-Biblioteca Brazi
Sondaj
Sunteti multumit de starea bazelor sportive din comuna?
Da
Nu

Proceduri interne
Proceduri interne