Telefoane utile
Relatii cu publicul: 0244.480.700
0723.651.808
FAX:
0244 480 631
0244 480 690
Reclamatii si sesizari: 0244.480.760
Primar: 0244.480.777
Viceprimar: 0244.480.778
Secretar UAT: 0244.480.763
Politia Locala: 0726.325.853
Audit: 0244.480.775
Achizitii: 0244.480.780
Contabilitate: 0244.480.767
Contabil Sef: 0244.480.770
Stare civila: 0244.480.769
Evidenta populatiei: 0244.480.768
Cadastru: 0244.480.771
Taxe&Impozite PF1: 0244.480.772
Taxe&Impozite PF2: 0244.480.765
Taxe&Impozite PJ: 0244.480.776
Casierie: 0244.480.773
Casierie1: 0244.480.779
Registrul agricol: 0244.480.774
Urbanism: 0244.480.781
Asistenta sociala: 0244.480.761
Transport: 0244.480.764
Comisie buget: 0244.480.782
Comisie sport: 0244.480.783
Comisie juridic: 0244.480.785
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Proiecte de hotarari

Proiect de hotarare privind aprobarea reamenajarii locului de joaca al Gradinitei Batesti, comuna Brazi, judetul Prahova

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea anularii creantelor fiscale, reprezentand contravaloare amenzi, ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate, si ale debitorilor decedati

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019

Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2020 - 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 13.000.000 lei

Anunt nr. 22.846 din data de 22.11.2019 in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata. Primarul comunei Brazi,judetul Prahova aduce la cunostinta publica faptul ca s-au initiat urmatoarele proiecte de hotarare:

 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

 - Proiect de hotarare privind revizuire ROF Consiliul Local Brazi

    - Regulament Consiliul Local Brazi REVIZUIT 2019

 - Proiect de hotarare privind stabilirea numaruluide asistenti personali pentru anul 2020

 - Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii retelei de iluminat public in comuna Brazi, judetul Prahova

 

Anunt nr. 22.180 din data de 08.11.2019 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata. Primarul comunei Brazi,judetul Prahova aduce la cunostinta publica faptul ca s-au initiat urmatoarele proiecte de hotarare:

- Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiat intre Comuna Brazi si domnul Mitache Vasile

- Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii Infiintarea sistemului de distribuire gaze naturule in satul Stejaru, apartinator comunei Brazi, judetul Prahova.

- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019 

 

Anunt nr. 20.302 din data de 03.10.2019 - In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, Primarul comunei Brazi, judetul Prahova aduce la cunostinta publica faptul ca s-au initiat urmatoarele proiecte de hotarare:

 - Proiect de hotarare rectificare buget 2019

 - Proiect de hotarare aprobare proiect buget pe anul 2020 si estimari pentru 2021 - 2023

 - Proiect de hotarare aprobare structura organizatorica Primaria Brazi

 - Proiect de hotarare modificare si completare ROF Club Sportiv Brazi

3. Referat din data de 19.09.2019, pentru elaborarea proiectului de buget pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020 - 2023

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019

1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii "Amenajare DE 140 si lucrari auxiliare" Comuna Braz- Comuna Barcanesti, judetul Prahova

Serviciul 112
In caz de urgenta apeleaza 112

Clubul Sportiv Brazi
Clubul Sportiv Brazi
e-Biblioteca Brazi
e-Biblioteca Brazi
Sondaj
Sunteti multumit de starea bazelor sportive din comuna?
Da
Nu

Proceduri interne
Proceduri interne