Telefoane utile
Relatii cu publicul: 0244.480.700
0723.651.808
FAX:
0244 480 631
0244 480 690
Reclamatii si sesizari: 0244.480.760
Primar: 0244.480.777
Viceprimar: 0244.480.778
Secretar UAT: 0244.480.763
Politia Locala: 0726.325.853
Audit: 0244.480.775
Achizitii: 0244.480.780
Contabilitate: 0244.480.767
Contabil Sef: 0244.480.770
Stare civila: 0244.480.769
Evidenta populatiei: 0244.480.768
Cadastru: 0244.480.771
Taxe&Impozite PF1: 0244.480.772
Taxe&Impozite PF2: 0244.480.765
Taxe&Impozite PJ: 0244.480.776
Casierie: 0244.480.773
Casierie1: 0244.480.779
Registrul agricol: 0244.480.774
Urbanism: 0244.480.781
Asistenta sociala: 0244.480.761
Transport: 0244.480.764
Comisie buget: 0244.480.782
Comisie sport: 0244.480.783
Comisie juridic: 0244.480.785
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Starea civila

Casatoria intre cetatenii romani

Locul incheierii casatoriei:

Casatoria se incheie la locul de domiciliu sau resedinta al unuia sau celuilalt dintre soti.

Acte necesare:

 • Acte identitate valabile ale ambilor soti (original si copie)
 • Cerificate de nastere ale viitorilor soti (original si copie)
 • Certificate medicale prenuptiale eliberate de medic, cu mentiunea expresa "se poate casatori"
 • Acte identitate valabile a doua persoane, in calitate de martori( copie)

Dupa caz, actele din care sa rezulte desfacerea casatoriilor anterioare:

 • Certificatul de deces al sotului/sotiei si o copie dupa certificatul de casatorie
 • Sentinta/sentintele de divort definitive si irevocabile
 • Certificat de divort( in cazul divortului pe cale administrativa)

Conventia matrimoniala -  incheiata la notar daca viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale

Codul Civil reglementeaza in Romania trei tipuri de regim matrimonial:

 • Regimul comunitatii legale
 • Regimul separatiei de bunuri
 • Regimul comunitatii conventionale

 Depunerea dosarului pentru casatorie

Dosarul de casatorie se depune personal de catre viitorii soti, in fata ofiterului de stare civila, cu 10 zile inainte de data casatoriei, in acest termen fiind incluse si data depunerii si data incheierii casatoriei

 Numele dupa casatorie

Conform art. 282 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicata, viitorii soti pot conveni:

 • Sa isi pastreze numele dinaintea casatoriei
 • Sa ia numele oricaruia dintre ei
 • Sa ia numele lor reunite
 • Unul dintre soti poate sa isi pastreze numele de dinaintea casatoriei, iar celalalt sa poarte numele lor reunite

La data oficierii, viitorii soti si martorii desemnati au obligatia de a prezenta actul de identitate original si valabil(Nu se accepta copie), permis auto, pasaport,etc

La oficierea casatoriei actul de identitatea al sotului care isi schimba numele va fi invalidat urmand a fi preschimbat in termen de 15 zile. Celor care doresc sa calatoreasca in strainatate le recomandam sa solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate. 


Inregistrare nou nascut

Termen de inregistrare  nou-nascut:

Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu; de 3 zile pentru copilul nascut mort.

In cazul copiilor care au implinit varsta de 1 an inregistrarea nasterii se face numai in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile

Acte necesare:

 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila untiatii sanitare, semnatura si parafa medicului
 • Actul de identitate al parintilor si/sau al declarantului - in original si fotocopie, daca nasterea nu este declarata de unul din parinti
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si copie, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta numele de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul
 • Certificat nastere mama ( in cazul in care nu este casatorita)
 • Declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consintamantul mamei; in cazul tatalui minor acesta trebuie sa fie asistat de reprezentantul legal

Numele de familie al copilului:

 • Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor
 • In cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie( numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) si prenumele copilului
 • Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume daca sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parinti putand opta pentru un nume

Domiciliul copilului:

Daca la data inregistrarii nasterii parintii copilului au domicilii diferite inscrise in actul de identitate, domiciliul copilului este domiciliul declarat de catre parintele care solicita inregistrarea nasterii


Inregistrarea actelor de nastere intocmite in strainatate

Acte necesare:

 • Cel putin unul dintre parinti este cetatean roman(necesita transcrieri)
 • Certificatul de nastere simplu/apostilat/supralegalizat, original si copie; in certificate trebuie sa fie trecute nume si prenumele copilului, data  nasterii, locul nasterii, sexul copilului, datele parintilor
 • Traducerea legalizata a certificatului de nastere - in original si copie
 • Copie dupa certificatul romanesc de casatorie al parintilor, daca este cazul - cand certificatul inaintat spre transcriere este al unui copil minor
 • Certificatele de nastere si actele de identitate ale parintilor si copii xerox- cand certificatul inaintat spre transcriere este al unui copil minor
 • Actul de identitate al solicitantului - titular al ceritificatului (carte identitate/carte provizorie de identitate sau pasaport cu domiciliul in strainatate) si copie xerox
 • In cazul minorilor cu varsta intre 14-18 ani acestia solicita transcrierea in nume propriu, asistat de unul din parinti sau dupa caz tutore
 • Daca parintii au domicilii diferite, primaria competenta poate fi oricare dintre cele 2 primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului. Daca parinti au domiciliul in strainatate, cererea se depune la Directia de stare civila Sector 1 Bucuresti
 • Declaratie cu privire la domiciliul si/sau nationalitatea copilului, atunci cand parintii au domicilii si/sau nationalitati diferite

In cazul in care titularul nu se poate prezenta:

 • Procura speciala
 • Copie act identitate mandatar

Inregistrare decese

Termen de inregistrare:

Inregistrarea se face in termen de 3 zile de la data decesului.

Acest termen cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.

Daca s-a depasit acest termen sau cauza decesului se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, inregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului.

Acte necesare:

 • Certificatul medical constatator al decesului, intocmit pe formular-tip, care sa poarte numar de inregistrare, data certa,semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, inscrisa cu majuscule
 • Actul de identitate al decedatului si copie xerox
 • Certificatul  de nastere si de casatorie, dupa caz
 • Livretul militar al decedatului - pentru barbatii pana in 50 de ani
 • Actul de identitate al declarantului si copie xerox

ATENTIE!!!

In cazul in care declarantul nu poate prezenta actul de identitate sau actele de stare civila ale decedatului, va completa o declaratie in acest sens in fata ofiterului de stare civila


Divort pe cale administrativa

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie  sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.

Conditii:

 • Sotii sunt de acord cu divortul
 • Nu au copii miniori nascuti din casatorie sau adoptati

Acte necesare:

 • Certificatul de casatorie, in original si copie
 • Certificatele de nastere ale sotilor, in original si in copie
 • Documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie
 • Taxa de 500 lei  se achita la casieria primariei Brazi 

Dupa expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea dosarului este necesara prezenta ambilor soti pentru a completa formularul de mentinere a declaratiei initiale de divort. In caz de neprezentare dosarul va fi clasat

In caz de renuntaren sau neprezentare suma achitata nu se restituie!


 

Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa

Acte necesare:

Pentru publicarea in monitorul oficial

 • Cerere adresata directorului publicatiei Monitorul Oficial, vizata in prealabil de Starea Civila
 • Certificatul de nastere, casatorie, in original si copie xerox
 • Actul de identitate in original si copie xerox(carte identitate/carte provizorie de identitate sau pasaport cu domiciliul in strainatate)

Dupa 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial

 • Exemplarul din Monitorul Oficial in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui/prenumelui in original
 • Certificatele de stare civila in original si copii legalizate la un notar public din Romania
 • Actul de identitate(carte identitate/carte provizorie de identitate sau pasaport cu domiciliul in strainatate) in original si copie xerox
 • Cazier judiciar
 • Cazier fiscal (ATENTIE!!! ESTE VALABIL 30 DE ZILE)
 • Declaratie notariala de consintamant, in cazul in care schimbarea numelui/prenumelui priveste numai pe unul dintre soti sau pe copilul/copii minori, daca este cazul
 • Declaratii notariale de la doua persoane care sunt la curent cu dorinta de schimbare a numelui/prenumelui solicitantului, daca este cazul
 • Acte doveditoare in sprijinul motivarii cererii de schimbare de nume
 • Taxa se achita la casieria primariei Brazi
Serviciul 112
In caz de urgenta apeleaza 112

Clubul Sportiv Brazi
Clubul Sportiv Brazi
e-Biblioteca Brazi
e-Biblioteca Brazi
Sondaj
Sunteti multumit de starea bazelor sportive din comuna?
Da
Nu

Proceduri interne
Proceduri interne