Telefoane utile
Relatii cu publicul: 0244.480.700
0723.651.808
FAX:
0244 480 631
0244 480 690
Reclamatii si sesizari: 0244.480.760
Primar: 0244.480.777
Viceprimar: 0244.480.778
Secretar UAT: 0244.480.763
Politia Locala: 0726.325.853
Audit: 0244.480.775
Achizitii: 0244.480.780
Contabilitate: 0244.480.767
Contabil Sef: 0244.480.770
Stare civila: 0244.480.769
Evidenta populatiei: 0244.480.768
Cadastru: 0244.480.771
Taxe&Impozite PF1: 0244.480.772
Taxe&Impozite PF2: 0244.480.765
Taxe&Impozite PJ: 0244.480.776
Casierie: 0244.480.773
Casierie1: 0244.480.779
Registrul agricol: 0244.480.774
Urbanism: 0244.480.781
Asistenta sociala: 0244.480.761
Transport: 0244.480.764
Comisie buget: 0244.480.782
Comisie sport: 0244.480.783
Comisie juridic: 0244.480.785
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Hotarari Consiliul Local
+ANUL 2020

0. In curs de populare...

+ANUL 2019

1. Hotararea nr. 1 din data de 07.01.2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018, a deficitului sectiunii de dezvoltare

2. Hotararea nr 2 din data de 29 ianuarie 2019 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2019

3. Hotararea nr 3 din data de 29 ianuarie 2019 privind asocierea Comunei Brazi cu Judetul Prahova si cu unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Prahova, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan" Prahova

4. Hotararea nr 4 din data de 29 ianuarie 2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Brazi, institutie publica de interes local care este organizata si functioneaza in subordinea Consiliului Local Brazi

5. Hotararea nr 5 din data de 29 ianuarie 2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Brazi, judetul Prahova

6. Hotararea nr 6 din data de 29 ianuarie 2019 privind aprobarea inchirierii unui spatiu situat la adresa comuna Brazi, sat Brazii de Jos, str. Teilor nr. 47, judetul Prahova, pentru deschidere sediu secundar birou notarial

7. Hotararea nr 7 din data de 29 ianuarie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-martie 2019

8. Hotararea nr 8 din data de 25 februarie 2019 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2018

9. Hotararea nr 9 din data de 25 februarie 2019 privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului anual al bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018

10. Hotararea nr 10 din data de 25 februarie 2019 privind aprobarea asocierii Comunei Brazi cu Municipiul Ploiesti in vederea realizarii Planului integrat de calitate a aerului. 

11. Hotararea nr 11 din data de 25 februarie 2019 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2019-2020

12. Hotararea nr 12 din data de 25 februarie 2019 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2019

13. Hotararea nr 13 din data de 25 februarie 2019 privind propunerea Consiliului Local Brazi pentru acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul 2018

14. Hotararea nr 14 din data de 22 martie 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragomir Nicolae - Danut, supleant pe lista Partidului Social Democrat

15. Hotararea nr 15 din data de 22 martie 2019 privind modificarea componentei nominale a comisiei de specialitate "Comisia buget si finante, activitati economice-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului, turism, servicii si comert".

16. Hotararea nr 16 din data de 22 martie 2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Brazi, judetul Prahova.

17. Hotararea nr 17 din data de 22 martie 2019 privind aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu situat la adresa comuna Brazi, sat Popesti, str. Caisilor nr.5, judetul Prahova, in vederea deschiderii unui cabinet stomatologic.

18. Hotararea nr 18 din data de 22 martie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-mai 2019

19. Hotararea nr 19 din data de 29 martie 2019 privind modificarea datei la care se sarbatoreste Ziua Comunei Brazi, judetul Prahova.

20. Hotararea nr. 20 din data de 12.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019

21. Hotararea nr. 21 din data de 12.04.2019 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiate intre Comuna Brazi si doamna Tudor Ilenuta

22. Hotararea nr. 22 din data de 12.04.2019 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiate intre Comuna Brazi si domnul Ispas Constantin

23. Hotararea nr. 23 din data de 23.04.2019 privind aprobarea inchirierii unui teren pe raza satului Brazii de Jos, comuna Brazi, judetul Prahova in vederea amplasarii unei statii de monitorizare a calitatii aerului

24. Hotararea nr. 24 din data de 23.04.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajisti aflate in proprietatea privata a comunei Brazi, judetul Prahova

25. Hotararea nr. 25 din data de 23.04.2019 privind acceptarea ofertei de donatie a unui teren situat in satul Stejaru, comuna Brazi, judetul Prahova, inscris in Cartea Funciara nr. 24947 a Comunei Brazi, cu numarul cadastral 24947

26. Hotararea nr. 26 din data de 23.04.2019 privind aprobarea participarii unor categorii de elevi care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in tabere scolare gratuite in anul 2019

27. Hotararea nr. 27 din data de 23.04.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dumitrache Vasile, supleant pe lista Partidului Social Democrat

28. Hotararea nr. 28 din data de 23.04.2019 privind modificarea componentei nominale a comisiei de specialitate Comisia pentru drepturile omului, munca si protectie sociala, protectie copii, juridica si de disciplina, relatii cu cetatenii, respectarea ordinii si linistii publice

29. Hotararea nr. 29 din data de 28.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. - societate comerciala avand ca asociat unic Comuna Brazi, judetul Prahova

30. Hotararea nr. 30 din data de 28.05.2019 privind acordarea unor premii cuplurilor care aniverseaza 50 ani de casatorie neintrerupta in anul 2019, precum si elevilor din cadrul Scolilor Gimnaziale de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, care au obtinut la examenul de evaluare nationala din anul 2019, medii peste 9.00

31. Hotararea nr. 31 din data de 28.05.2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Brazi in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova

32. Hotararea nr. 32 din data de 28.05.2019 privind aprobarea participarii alesilor locali si a functionarilor din cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova, la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala in anul 2019 si stabilirea modalitatii de decontare a cheltuielilor de deplasare.

33. Hotararea nr. 33 din data de 28.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie-iulie 2019

34. Hotararea nr. 34 din data de 24.06.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019

35. Hotararea nr. 35 din data de 24.06.2019 privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchidere a locuintelor sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova

36. Hotararea nr. 36 din data de 24.06.2019 privind aprobarea listei de prioritate in vederea inchirierii locuintelor sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2019

37. Hotararea nr. 37 din data de 19.07.2019 privind aprobarea repartizarii locuintelor sociale catre persoanele nominalizate in Lista de repartizare

38. Hotararea nr. 38 din data de 19.07.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a imobilului cu destinatia de cabinet medical situat in satul Brazii de Jos

39. Hotararea nr. 39 din data de 19.07.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Brazi nr. 30 din 19 iunie 2018 privind acordarea unui sprijin financiar pentru elevii domiciliati pe raza comunei Brazi, judetul Prahova

40. Hotararea nr. 40 din data de 19.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august - septembrie 2019

41. Hotararea nr. 41 din data de 06.08.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre societatea ENGIE Romania S.A. a unui teren in suprafata de 1 mp, apartinand domeniului public al comunei Brazi, judetul Prahova, situat in comuna Brazi

42. Hotararea nr. 42 din data de 20.08.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii "Amenajare DE 140 si lucrari auxiliare"

43. Hotararea nr. 43 din data de 20.08.2019 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in satul Stejaru, apartinator comunei Brazi, judetul Prahova"

44. Hotararea nr. 44 din data de 20.08.2019 privind aprobarea achizitionarii de europubele pentru dotarea populatiei din comuna Brazi, judetul Prahova, in vederea facilitatii procesului de colectare selectiva a deseurilor"

45. Hotararea nr. 45 din data de 20.08.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care beneficieaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Brazi pentru participarea la sedintele de consiliu si ale comisiilor de specialitate.

46. Hotararea nr. 46 din data de 17 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019

47. Hotararea nr. 47 din data de 17 septembrie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie - noiembrie 2019

48. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019

49. Hotarare privind aprobarea proiectului de buget al COmunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2010 si estimari pentru anii 2021 - 2023

50. Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului COmunei Brazi, judetul Prahova

51. Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Ordine Interioara al Sectiilor Sportive din cadrul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahova

52. Hotararea nr. 52 din data de 26 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019

53. Hotararea nr. 53 din data de 26 noiembrie 2019 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiat intre Comuna Brazi si domnul Mitache Vasile

54. Hotararea nr. 54 din data de 26 noiembrie 2019 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Infiintarea sistemului de distributie goze naturale in satul Stejaru, apartinator comunei Brazi, judetul Prahova" 

55. Hotararea nr. 55 din data de 26 noiembrie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020 

56. Hotararea nr. 56 din data de 20.12.2019 privind recti/icarea bugetului locul al comunei Bruzi, judetul prahova pe anul 2019  

57. Hotararea nr. 57 din data de 20.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 

58. Hotararea nr. 58 din data de 20.12.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova

59. Hotararea nr. 59 din data de 20.12.2019 privind stabilirea numarului de asistenti personali care por fi incadrati in cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2020

60. Hotararea nr. 60 din data de 20.12.2019 privind aprobarea extinderii retelei de iluminat public in comuna Brazi, judetul Prahova

+ANUL 2018
 

 

1. Hotarare a nr. 1 din data de 08.01.2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017, a deficitului sectiunii de dezvoltare

2. Hotararea nr. 2 din data de 30.01.2018 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2018-2019

3. Hotararea nr. 3 din data de 30 ianuarie 2018 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2018

4. Hotararea nr. 4 din data de 30 ianuarie 2018 privind reorganizarea Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova, precum si a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor depuse cu privire la pozitia de pe listele de prioritati sau cu privire la punctajul acordat

5. Hotararea nr. 5 din data de 30 ianuarie 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie - martie 2018

6. Hotararea nr. 6 din data de 15 februarie 2018 privind aprobarea inchieierii exercitiului bugetar al anului 2017

7. Hotararea nr. 7 din data de 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018

 
 

8. Hotararea nr. 8 din data de 15 februarie 2018 privind atribuirea unei licente de traseu catre operatorul de transport S.C. Dan Sepsi S.R.L. , in vedera efectuarii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale in Comuna Brazi, Judetul Prahova.

 

9. Hotararea nr. 9 din data de 15 februarie 2018  privind aprobarea incetarii contractelor de inchiriere a suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiate intre Comuna Brazi si Asociatia "Euro Fermierul Prahovean".

 

10. Hotararea nr. 10 din data de 15 februarie 2018 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Brazi, judetul Prahova

 

11. Hotararea nr. 11 din data de 31 Octombrie 2017 pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 58 din 31.10.2017 privind acordarea unui sprijin financiar persoanelor adulte cu handicap grav dobandit din nastere, care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova

12. Hotararea nr. 12 din data de 20 martie 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018

13. Hotararea nr. 13 din data de 20 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova

14. Hotararea nr. 14 din data de 20 martie 2018 privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 28 din 24.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brazi, judetul Prahova

15. Hotararea nr. 15 din data de 20 martie 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie - mai 2018

16. Hotararea nr. 16 din 26.04.2018 privind aprobarea participarii unor categorii de elevi care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, jud. Prahova, in tabere scolare gratuite in anul 2018

17. Hotararea nr. 17 din data de 26.04.2018 privind aprobarea participarii alesilor locali si a functionarilor din cadrul Primariei Brazi, Jud. Prahova, la cursuri de pregatire...

18. Hotararea nr. 18 din data de 26.04.2018 privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Brazi, Judetul Prahova in anul 2018

19. Hotararea nr. 19 din data de 09.05.2018 privind aprobarea inchirierii prin arbitrare directa a unor suprafete de pajisti aflate in proprietatea privata a comunei Brazi, Jud. Prahova.

20. Hotararea nr. 20 din data de 22.05.2018 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a suprafetelor de pajisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiate intre Comuna Brazi si S.C. M&N AGROIND S.R.L.

21. Hotararea nr. 21 din data de 22.05.2018 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pajisti aflate in proprietatea privata a comunei Brazi, Jud. Prahova

22. Hotararea nr. 22 din data de 29.05.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018

23. Hotararea nr. 23 din data de 29.05.2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis, reprezentand scutiri de la plata impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei Brazi...

24. Hotararea nr. 24 din data de 29.05.2018 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea terenului in suprafata de 12.310 mp...

25. Hotararea nr. 25 din data de 29.05.2018 privind atestarea apartenentei unui imobil - teren la domeniul privat al comunei Brazi, Judetul Prahova

26. Hotararea nr. 26 din data de 29.05.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. - societate comerciala avand ca asociat unic COmuna Brazi, Judetul Prahova

27. Hotararea nr. 27 din data de 29.05.2018 privind aprobarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din comuna Brazi, judetul Prahova, care au indicatie medicala pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro - FIV

28. Hotararea Nr. 28 din data de 19.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie - iulie 2018

29. Hotararea Nr. 29 din data de 19.06.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018.

30. Hotararea Nr. 30 din data de 19.06.2018 privind acordarea unui sprijin financiar pentru elevii domiciliati pe raza comunei Brazi, Judetul Prahova, care frecventeaza invatamantul liceal, postliceal si profesional cursuri de zi, precum si studentilor care frecventeaza cursurile universitare de zi. 

31. Hotararea Nr. 31 din data de 19.06.2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din comuna Brazi, judetul Prahova, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale. 

32. Hotararea Nr. 32 din data de 19.06.2018 privind aprobarea acordarii voucherelor de vacanta asistentilor personali angajati in cadrul Primariei comunei Brazi, judetul Prahova.

33. Hotararea nr. 33 din data de 24.07.2018 privind rectificarea bigetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018

34. Hotararea nr. 34 din data de 24.07.2018 privind acordarea unor premii cuplurilor care aniverseaza 50 ani de casatorie neintrerupta in anul 2018, precum si primilor trei elevi din cadrul fiecarei Scoli Gimnaziale de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, care au obtinut cele mai mari medii la examenul de evaluare nationala in anul 2018

35. Hotararea nr. 35 din data de 24.07.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Brazi in Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahova

36. Hotararea nr. 36 din data de 24.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

37. Hotararea nr. 37 din data de 24.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august - septembrie 2018

38. Hotararea nr. 38 din data de 11.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018

39. Hotararea nr. 39 din data de 11.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Extindere intravilan (S=12.487 mp) pentru zona de locuinte si functiuni complementare, zona mixta institutii si servicii si locuinte si functiuni complementare, zona spatii verzi, agrement si sport si zona cai de comunicatii rutiere pentru amplasare ansamblu rezidential si amenajare drum acces (Sst=19.994 mp) in comuna Brazi sat Popesti, DJ 140

40. Hotararea nr. 40 din data de 11.10.2018 privind darea in administrare asezamantului cultural "Caminului Cultural Brazi" a unor bunuri proprietate privata a comunei Brazi, judetul Prahova

41. Hotararea nr. 41 din data de 11.10.2018 privind acordarea unui sprijin financiar lunar veteranilor de razboi si vaduvelor de veterani de razboi care au domiciliul pe raza comunei Brazi, judetul Prahova

42. Hotararea nr. 42 din data de 11.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie - noiembrie 2018

43. Hotararea nr. 43 din data de 23.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018

44. Hotararea nr. 44 din data de 23.10.2018 privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 - 2022

45. Hotararea nr. 45 din data de 23.10.2018 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Brazi, judetul Prahova.

46. Hotararea nr. 46 din data de 23.10.2018 privind aprobarea listei de prioritate in vederea inchirierii locuintelor sociale aflate in domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova, in anul 2018

47. Hotararea nr. 47 din data de 23.10.2018 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 181 mp apartinand domeniului privat al comunei Brazi, judetul Prahova, situat in comuna Brazi, sat Popesti, Tarla 18, parcela Cc 1053, nr. cadastral 25018, Carte funciara nr. 25018, catre doamna Ilie Doina Roxana

48. Hotararea nr. 48 din data de 20.11.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru prevenirea si combatarea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova

49. Hotararea nr. 49 din data de 20.11.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii si in Comisia pentru prevenirea si combatarea violentei in mediul scolar, constituite la nivelul Scolii Gimnaziale "Profesor Oprea Mihai" Negoiesti, Comuna Brazi, judetul Prahova

50. Hotararea nr. 50 din data de 20.11.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in satul Popesti, str. Piersicului, comuna Brazi, judetul Prahova"

51. Hotararea nr. 51 din data de 20.11.2018 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu gratuit, asupra terenului in suprafata de 99 mp, proprietatea S.C. Vastrum Transcom S.R.L., in favoarea Comunei Brazi, judetul Prahova.

52. Hotararea nr. 52 din data de 20.11.2018 privind acordarea unui mandat special domnului Stan Georgel, reprezentantul Comunei Brazi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

53. Hotararea nr. 53 din data de 20.11.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 21.133 din 02.12.2013 incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi si S.C. Chinodog Sport S.R.L

54. Hotararea nr. 54 din data de 20.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 - ianuarie 2019

55. Hotararea nr. 55 din data de 10.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018

56. Hotararea nr. 56 din data de 10.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

57. Hotararea nr. 57 din data de 10.12.2018 privind actualizarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii "Construire retea distributie gaze naturale in satul Stejaru, comuna Brazi, judetul Prahova"

58. Hotararea nr. 58 din data de 10.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere retea canalizare menajera in satul Stejaru (inclusiv trup Camine), comuna Brazi, judetul Prahova"

59. Hotararea nr. 59 din data de 10.12.2018 privind mandatarea primarului comunei Brazi, judetul Prahova pentru semnarea cu S.C. OMV Petrom S.A a contractului de sponsorizare in vederea preluarii cu titlu gratuit in proprietatea Comunei Brazi, judetul Prahova a unui teren situat in extravilanul comunei Barcanesti, judetul Prahova, inscris in Cartea Funciara nr. 23747 a comunei Barcanesti

60. Hotararea nr. 60 din data de 10.12.2018 privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2019

61. Hotararea nr. 61 din data de 10.12.2018 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2019

62. Hotararea nr. 62 din data de 10.12.2018 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de distributie a apei potabile in comuna Brazi, judetul Prahova

63. Hotararea nr. 63 din data de 22.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova, incepand cu data de 1 ianuarie 2019

64. Hotararea nr. 64 din data de 22.12.2018 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de salubritate prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova

+ANUL 2017
 

1. Hotararea nr. 1 din data de 06.01.2017 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2016, a deficitului sectiunii de dezvoltare

2. Hotararea nr. 2 din 31.01.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie - martie 2017

3. Hotararea nr. 3 din 31.01.2017 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2016

4. Hotararea nr. 4 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Rectificare limita intravilan aprobat (s=69mp) - zona locuinte si dotari complementare si extindere intravilan (s=2115 mp) pentru zona unitati agricole si zona cai de comunicatii rutiere pentru amplasare remiza utilaje agricole (Sstud = 4390 mp)" in comuna Brazi, sat Stejaru, DC103 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.

5. Hotararea nr. 5 din data de 31.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2017

6. Hotararea nr. 6 din data de 31.01.2017  privind aprobarea cuatumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2017

7. Hotararea nr. 7 din data de 31.01.2017 privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a unui spatiu proprietate publica a comunei Brazi, situat in incinta Salii Polivalente din satul Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova catre Clubul Sportiv Brazi, persoana juridica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului Local Brazi

8. Hotararea nr. 8 din data de 31.01.2017  privind codificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al clubului Sportiv Brazi, institutie publica de interes local care este organizata si functioneaza in subordinea Consiliului Local Brazi

9. Hotararea nr. 9 din data de 14.02.2017  privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020.

10. Hotararea nr. 10 din data de 14.02.2017 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2017 - 2018

11. Hotararea nr. 11 din data de 14.02.2017 privind modificarea cuantumului si numarul burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2017

12. Hotararea nr. 12 din data de 14.02.2017 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de salubritate prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova

13. Hotararea nr. 13 din data de 14.02.2017  privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei Brazi, precum si de la plata oricaror taxe datorate bugetului local al unitatii administrativ teritoriale Brazi pentru eliberarea oricaror autorizatii/ certificate de urbanism pentru terenurile si cladirile ce fac parte integral din parcul industrial

14. Hotararea nr. 14 din data de 28.03.2017 privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L., avand ca unic asociat Comuna Brazi

15. Hotararea nr 15 din data de 28.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017

16. Hotararea nr. 16 din data de 28.03.2017 privind darea in administrare Clubului Sportiv Brazi a unor bunuri proprietate publica si privata a comunei Brazi, judetul Prahova

17. Hotararea nr. 17 din data de 28.03.2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Brazi, institutie publica de interes local care este organizata si functioneaza in subordinea Consiliului Local Brazi

18. Hotararea nr. 18 din data de 28.03.2017 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv Brazi, organizat in subordinea Consiliului Local Brazi

19. Hotararea nr. 19 din data de 28.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie - mai 2017

20. Hotararea nr. 20 din data de 25 aprilie 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Schimbare destinatie teren (S=3150mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona mixta: unitati industriale si depozite si unitati agricole pentru amplasare sectie productie peleti in comuna Brazi, sat Batesti, DC 108, DS 8, nr. cadastral 21403, tarla 1, parcela A 7/4” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

21. Hotararea nr. 21 din data de 25 aprilie 2017 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017

22. Hotararea nr. 23 din data de 25 aprilie 2017 privind acceptarea ofertei de donatie a unor terenuri situate in extravilanul comunei Brazi, judetul Prahova

23. Hotararea nr. 24 din data de 10 mai 2017 privind asocierea Comunei Brazi cu Comuna Barcanesti in vederea realizarii investitiei “Amenajare DE 140 si DCL 138”

24. Hotararea nr. 25 din data de 10 mai 2017 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Romane pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului

26. Hotararea cu numarul 26 din data de 12 iunie 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie – iulie 2017

27. Hotararea cu numarul 27 din data de 12 iunie 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017

28. Hotararea cu numarul 28 din data de 12 iunie 2017 privind aprobarea participarii unor categorii de elevi care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, in tabere scolare gratuite

29. Hotararea cu numarul 29 din data de 12 iunie 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere intravilan (S=1301 mp) si schimbare destinatie teren intravilan (S = 2699 mp) din zona locuinte si dotari complementare in zona mixta unitati industrial si depozitare si institutii si servicii (S = 4000 mp) pentru amplasare sectie productie confectii metalice, depozit si sediu administrativ (Sstudiata = 4748 mp)” in comuna Brazi, sat Batesti, DJ 140, nr. cadastral 21775, tarla 20, parcela 107” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

30. Hotararea cu numarul 30 din data de 30 iunie 2017 privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 28 din 24.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brazi, judetul Prahova

31. Hotararea cu numarul 31 din data de 30 iunie 2017 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate in comuna Brazi, satul Brazii de Jos, judetul Prahova

32. Hotararea cu numarul 32 din data de 30 iunie 2017 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate in comuna Brazi, satul Batesti, judetul Prahova

33. Hotararea cu numarul 33 din data de 30 iunie 2017 privind aprobarea incetarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de personae prin surse regulate din Comuna Brazi nr. 16093 din 24.07.2015, prin acordul de vointa al partilor

34. Hotararea nr. 34 din data de 18 iulie 2017 privind acordarea unor premii cuplurilor care aniverseaza 50 ani de casatorie neintrerupta in anul 2017, precum si primilor trei elevi din cadrul fiecarei Scoli Gimnaziale de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, care au obtinut cele mai mari medii la examenul de evaluare nationala in anul 2017

35. Hotararea nr. 35 din data de 18 iulie 2017 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

36. Hotararea nr. 36 din data de 18 iulie 2017 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-nascuti

37. Hotararea nr. 37 din data de 18 iulie 2017 privind aprobarea infiintarii Ansamblului folcloric "Muguri de Brazi" in cadrul asezamantului cultural "Caminul Cultural Brazi" si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

38. Hotararea nr. 38 din data de 18 iulie 2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Brazi pentru participarea la sedinte

39. Hotararea nr. 39 din data de 18 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova

40. Hotararea nr. 40 din data de 18 iulie 2017 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de salubritate prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova

41. Hotararea nr. 41 din data de 18 iulie 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august - septembrie 2017

42. Hotararea nr. 42 din data de 16 august 2017 pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 35/2017 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

43. Hotararea nr. 43 din data de 16 august 2017 pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 36/2017 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-nascuti

44. Hotararea nr. 44 din data de 22 august 2017 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Brazi, judetul Prahova

45. Hotararea nr. 45 din data de 22 august 2017 privind aprobarea cofinantarii obiectului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Brazi, judetul Prahova"

46. Hotararea nr. 46 din data de 22 august 2017 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinsi in Programul de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populatiei, in situatii deosebite stabilite de lege

47. Hotararea nr. 47 din data de 19.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017

48. Hotararea nr. 48 din data de 26.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017

49. Hotararea nr. 49 din data de 26.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Profesor Opre Mihai " Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova

50. Hotararea nr. 50 din data de 26.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Brazi, judetul Prahova

51. Hotararea nr. 51 din data de 26.09.2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Brazi, persoana juridica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brazi, judetul Prahova

52. Hotararea nr. 52 din data de 26.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie - noiembrie 2017

53. Hotararea nr. 53 din data de 31.10.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in satul Negoiesti, str. Mihai Viteazu, comuna Brazi, judetul Prahova"

54. Hotararea nr. 54 din data de 31.10.2017 privind aprobarea alipirii unor imobile situate in comuna Brazi, satul Brazii de Jos, judetul Prahova

55. Hotararea nr. 55 din data de 31.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

56. Hotararea nr. 56 din data de 31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului intern de utilizare a salii de fitness care functioneaza in cadrul Salii Polivalente din satul Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova si stabilirea taxei de utilizare.  

57. Hotararea nr. 57 din data de 31.10.2017 privind acordarea unui sprijin financiar pentru copiii cu handicap care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova

58. Hotararea nr. 58 din data de 31.10.2017 privind acordarea unui sprijin financiar persoanelor adulte cu handicap grav dobandit din nastere, care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova

59. Hotararea nr. 59 din data de 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Brazi in Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahova  

60. Hotararea nr. 60 din data de 24.11.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi,judetul Prahova pe anul 2017

61. Hotararea nr. 61 din data de 24.11.2017 privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021

62. Hotararea nr. 62 din data de 24.11.2017 privind emiterea acordului de principiu al Consiliului Local Brazi, judetul Prahova, pentru acordarea facilitatilor prevazute de art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, agentilor economici care isi desfasoara activitatea in parcurile industriale, agentilor economici care isi desfasoara activitatea in parcurile industriale de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova

63. Hotararea nr. 63 din data de 24.11.2017 privind organizarea manifestarilor culturale dedicate sarbatorilor de iarna in comuna Brazi, judetul Prahova, in anul 2017

64. Hotararea nr. 64 din data de 19.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018

65. Hotararea nr. 65 din data de 19.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2017

66. Hotararea nr. 66 din data de 19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

67. Hotararea nr. 67 din data de 19.12.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in satul Brazii de Jos, str. Artarilor, comuna Brazi, judetul Prahova"

68. Hotararea nr. 68 din data de 23.12.2017 privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2018

69. Hotararea nr. 69 din data de 23.12.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2018

70. Hotararea nr. 70 din data de 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova

71. Hotararea nr. 71 din data de 23.12.2017 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Amenajare zona agrement si sport str. Orhideelor nr. 1, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova"

 

 

 

 

 
 
+ANUL 2016

1. Hotararea nr.1 din 08-01-2016 (Hotararea privind  acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunein Brazi,  judetul Prahova pe anul 2014, a deficitului sectiunii de dezvoltare )

2. Hotararea nr.2  din 29-01-2016 (Hotararea privind aprobarea exercitiului incheierii bugetar al nului 2015) 

3. Hotararea nr.3 din 29-01-2016 (Hotararea privind aprobarea excedentului anual al bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2016)

4. Hotararea nr.4 din 29-01-2016 (Hotararea privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2016)

5. Hotararea nr. 20 din 28-04-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al comunei Brazi, Judetul Prahova pe anul 2016 ) 

6. Hotararea nr. 21 din 28-04-2016 (Hotarare privind aprobarea Procedurii pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii)

7. Hotararea nr. 22. din 25-05-2016 (Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Construire Centru social in satul Brazii de jos, comuna Brazi, judetul Prahova )

8. Hotararea nr. 23 din 25-05-2016 (Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale scolare de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova)

9. Hotararea nr. 24 din 23-06-2016 (Hotarare privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova)

10. Hotararea nr. 25 din 23-06-2016 (Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali)

11. Hotararea nr. 26 din 23-06-2016 (Hotarare privind constituirea Consiliului local al comunei Brazi, Judetul Prahova)

12. Hotararea nr. 27 din 23-06-2016 (Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta)

13. Hotararea nr. 28 din 23-06-2016 (Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Brazi )

14. Hotararea nr. 29 din 23-06-2016 (Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe domenii de activitate si stabilirea componentei acestora)

15. Hotararea nr. 30 din 20-07-2016 (Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova)

16. Hotararea nr. 31 din 20-07-2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, Judetul Prahova pe anul 2016)

17. Hotararea nr. 32 din 20-07-2016 (Hotarare privind desemnarea Primarului comunei Brazi ca reprezentant al comunei Brazi, judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul deseurilor -Prahova", precum si desemnarea unui inlocuitor  al acestuia )

18. Hotararea nr. 33 din 20-07-2016 (Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a autoritatilor administratiei publice publice locale si a comunei Brazi, judetul Prahova in justitie)

19. Hotararea nr. 34 din 20-07-2016 (Hotararea privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 28 din 24.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brazi, judetul Prahova )

20. Hotararea nr. 35 din 20-07-2016 (Hotarare privind acordarea unor premii cuplurilor care aniverseaza 50 ani de casatorie neintrerupta, persoanelor care implinesc varsta de 100 ani in anul 2016, precum si primilor trei elevi din comuna Brazi care au obtinut cele mai mari medii la examenul de evaluare nationala in 2016 )

21. Hotararea nr. 37 din 26-08-2016 (Hotarare privind aprobarea rectificarii Planului Urbanistic General al comunei Brazi, judetul Prahova si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia)

22. Hotararea nr. 38 din 26-08-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de destinatie teren din zona unitatii industriale si depozite in zona pentru institutii si servicii si modificari reglementarii urbanistice pentru extindere spatiu comercial  (SST= 303mp) in comuna Brazi, sat Brazii de Jos, nr. cadastral 22008, tarla 14, parcela cc75/5"  si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia )

23. Hotararea nr. 39 din 27-09-2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2016)

24. Hotararea nr. 40 din 27-09-2016 (Hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.)

25. Hotararea nr. 41 din 27-09-2016 (Hotarare privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publica constituita la nivelul comunei Brazi , judetul Prahova)

26. Hotararea nr. 42 din 27-09-2016 (Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Brazi, judetul Prahova)

27. Hotararea nr. 53 din 19-12-2016 (Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova)

28. Hotararea nr. 54 din 19-12-2016 (Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan (S=22635) pentru zona unitati industriale si depozite zona cai de comunicatie rutiera (Sstud=24141), comuna Brazi, De 13 si De 220, nr. cadastrale 23916, 23916, 23442, 24066, Tarla 3, Parcela A12/1-3" si a Regulamentului Local  )

29. Hotararea nr. 55 din 19-12-2016 (Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017)

30. Hotararea nr. 56 din 19-12-2016 (Hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati in cadrul Primariei Brazi, Judetul Prahova in anul 2017)

+ANUL 2015

1. Hotararea nr.1 din 08-01-2015 (Hotararea privind  acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunein Brazi,  judetul Prahova pe anul 2014, a deficitului sectiunii de dezvoltare )

2. Hotararea nr.2 din 28-01-2015 (Hotararea privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2014)

3. Hotararea nr.3 din 28-01-2015 (Hotararea privind desemnarea unui inlocuitor al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova,in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei Adunari  Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunala "Polul de crestere Ploiesti-Prahova")

4. Hotararea nr.4 din 28-01-2015 (Hotararea privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Brazi nr.28 din 24-08-1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brazi, judetuln Prahova)

5. Hotararea nr.5 din 28-01-2015 (Hotararea privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari in interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social din anul 2015) 

6. Hotararea nr.6 din 28-01-2015 ( Hotararea privind aprobarea coantumului si numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2015)

7. Hotararea nr.7 din 28-01-2015 (Hotararea privind aprobarea Regulamentului de or ganizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova)

8. Hotararea nr.8 din 28-01-2015 (Hotararea privind aprobarea chieltuielilor de transport pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, aferente luni decembrie 2014)

9. Hotararea nr.9 din 11-02-2015 (Hotararea privind aprobarea utilizarii excedentului anual bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova in anul 2015)

10. Hotararea nr.10 din 11-02-2015 (Hotararea privind aprobarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2015)

11. Hotararea nr.11 din 11-02-2015 (Hotararea privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Brazi nr.28 din data de 24-08-1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brazi, Judetul Prahova)

12. Hotararea nr.12 din 11-02-2015 (Hotararea privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Comunei Brazi, si Judetul Prahova pentru anul 2015)

13. Hotararea nr.16 din 24-03-2015 (Hotararea privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului, pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala "Antonie Voda" sat Popesti, comuna Brazi, judetul Prahova) 

14. Hotararea nr. 17 din 24-03-2015 (Hotararea privind trecerea unui imobil (Corp vechi al Scoli Gimnaziale "Antonie Voda" din satul Popesti)din domeniul public al comunei Brazi, judetul Prahova in domeniul privat al comunei Brazi, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii acestuia)

15. Hotararea nr.18 din 24-03-2015 (Hotararea privind aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu situat la adresa comuna Brazi, sat Stejaru, str. Haiducilor nr.79 A, judetul Prahova, in vederea desfasurarii de activitati medicale-deschiderea unui cabinet medical)

16. Hotararea nr.19 din 24-03-2015 (Hotararea privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Brazi nr.28 din 24-08-1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comuni Brazi, judetul Prahova)

17. Hotararea nr.20 din 24-03-2015 (Hotararea privind stabilirea taxelor pentru eliberarea taxelor de producator si a carnetului de comercializare a produselor in sectorul agricol)

18. Hotararea nr.21 din 24-03-2015 (Hotararea privind aprobarea chieltuielilor de transport pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, aferente pe perioada ianuarie-februarie 2015)

19. Hotararea nr.22 din 24-03-2015 (Hotararea privind aprobarea unitatilor de invatamint preuniversitar pe raza comunei Barzi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2015-2016)

20. Hotararea nr.23 din 29-04-2015 (Hotararea privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2015) 

21. Hotararea nr.24 din 29-04-2015 (Hotararea privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului loca Brazi nr.28 din 24-08-1999 privind isusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brazi, judetul Prahova)

22. Hotararea nr.25 din 29-04-2015 (Hotararea privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, aferente luni martie 2015)

Serviciul 112
In caz de urgenta apeleaza 112

Clubul Sportiv Brazi
Clubul Sportiv Brazi
e-Biblioteca Brazi
e-Biblioteca Brazi
Sondaj
Sunteti multumit de starea bazelor sportive din comuna?
Da
Nu

Proceduri interne
Proceduri interne